معاون مهندسی نفت مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: برای نخستین بار در این شرکت استفاده از نمودار نگار تولید چاه در چند دبی با موفقیت به اجرا درآمد. به گزارش راه بهارستان دکتر رامین روغنیان در این خصوص اظهار داشت: با استفاده از این روش می­توان نمودار فشار ته‌­چاهی برحسب میزان دبی […]

معاون مهندسی نفت مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: برای نخستین بار در این شرکت استفاده از نمودار نگار تولید چاه در چند دبی با موفقیت به اجرا درآمد.

به گزارش راه بهارستان دکتر رامین روغنیان در این خصوص اظهار داشت: با استفاده از این روش می­توان نمودار فشار ته‌­چاهی برحسب میزان دبی تولیدی را رسم كرد و نمودار IPR هر لایه تولیدی را بدست آورد و در نتیجه می­‌توان اطلاعات مهمی همچون شاخص بهره‌­دهی و (AOF (Absolute Open flow را به‌­دست آورد.

وی افزود: این تکنیک نوین نمودار نگاری، در چند دبی مختلف سرچاهی (حداقل دو دبی متفاوت) انجام می‌­شود. برای این منظور از کاهنده‌­های مختلفی استفاده می‌­شود كه برای هر کاهنده دبی نواحی تولیدی و به تبع آن میزان فشار ته چاهی متفاوت است.

دكتر روغنیان درباره اهمیت نمودارنگار تولید توضیح داد: ابزارهای نمودار نگار تولید یکی از راه‌های به‌­دست آوردن میزان، منبع و نوع سیالات تولیدی از چاه‌ها هستند که در برنامه‌ریزی برای بهینه سازی تولید از مخزن از آنها استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: این عملیات در خرداد ماه سال‌جاری در چاه اهواز ۱۳۴ اجرا شد به گونه‌ای که علاوه بر خروجی متداول نمودار نگار تولید، اطلاعات مخزنی مهمی پیرو راندن نمودار مذکور به‌دست آمد که در برنامه­ ریزی و مدیریت مخزن کمک شایانی خواهد کرد.

وی افزود: دلیل استفاده از این نمودار در چاه مزبور شناسایی منشا آب ورودی به چاه به منظور کنترل آب تولیدی، بررسی یکپارچگی چاه و بهینه سازی تولید بوده که به وسیله امکانات موجود در دکل حفاری شامل کاهنده چندراهه و امکان جریان دادن چاه در ۳ دبی مختلف با راهبری و نظارت مهندسی بهره‌برداری این معاونت به انجام رسید.

معاون مهندسی نفت مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خاطرنشان ساخت: با استفاده از روش فوق دینامیک جریان چند فازی در چاه مشاهده و جبهه آب ورودی به چاه با دقت بالا رصد شد و در نهایت نتایج استفاده از این روش منجر به افزایش دقت تحلیل مهندسی و کاهش زمان تصمیم­‌گیری و به تبع آن کاهش هزینه‌ها شد.

منبع پایگاه اطلاع رسانی نفتخیز،