سازمان اب برق جلسه بررسی میزان تعهد وصولی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور در سال ۱۴۰۰ با هدف تقدیر از تلاش های ارزشمند و شایسته این مجموعه در سال ۱۳۹۹ جهت تحقق وصول درآمدهای سازمان در شرایط حاد و محدودیت های ناشی از بیماری کرونا برگزار شد، که در پایان این جلسه […]

سازمان اب برق جلسه بررسی میزان تعهد وصولی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور در سال ۱۴۰۰ با هدف تقدیر از تلاش های ارزشمند و شایسته این مجموعه در سال ۱۳۹۹ جهت تحقق وصول درآمدهای سازمان در شرایط حاد و محدودیت های ناشی از بیماری کرونا برگزار شد، که در پایان این جلسه با اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل و مدیر امور مشترکین شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور تقدیر بعمل آمد.