رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با بیان اینکه خوزستان از نظر جمع عددی در اعتبارات استانی در رتبه اول کشور قرار دارد، گفت: مجموع ردیف‌های اعتباری خاص در نظر گرفته شده برای خوزستان در پنج بخش، یک هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان است. مهرداد نیکو در در نشست شورای اداری خوزستان که شامگاه سه‌شنبه […]

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با بیان اینکه خوزستان از نظر جمع عددی در اعتبارات استانی در رتبه اول کشور قرار دارد، گفت: مجموع ردیف‌های اعتباری خاص در نظر گرفته شده برای خوزستان در پنج بخش، یک هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان است.

مهرداد نیکو در در نشست شورای اداری خوزستان که شامگاه سه‌شنبه (۲۲ تیرماه) برگزار شد، اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۰ کشور به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها تقسیم می‌شود که سهم بودجه عمومی، ۴۷ درصد و سهم شرکت‌های دولتی  ۵۳ درصد است.

وی افزود: بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، یک هزار و ۳۷۳ هزار میلیارد تومان است. این عدد از سه منبع درآمدهای عمومی دولت از جمله درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی حدود ۴۵۴ هزار میلیارد تومان، درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و اموال دولتی حدود ۳۹۵ هزار میلیارد تومان و درآمدهای واگذاری دارایی‌های مالی شامل اسناد خزانه و اوراق مشارکت حدود ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تامین می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان گفت: هزینه‌های دولت شامل ۹۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای، ۱۷۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و باقی آن مربوط به اعتبارات تملک دارایی است.

نیکو تصریح کرد: امسال و در بودجه سال ۱۴۰۰، سهم اعتبارات هزینه‌ای در مصارف بودجه‌ای ۷۲ درصد است اما سهم اعتبارات عمرانی کشور بسیار کم و حدود ۱۴ درصد از اعتبارات است. سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز حدود ۱۴ درصد است.

وی با اشاره به درآمدهای استانی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ گفت: کل درآمدهای پیش‌بینی شده استانی کشور نسبت به سال گذشته ۵۲.۱ درصد رشد داشته است اما این عدد برای خوزستان ۴۲.۵ درصد رشد داشته و به ۱۳ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان تصریح کرد: رشد درآمدهای پیش‌بینی شده برای خوزستان حدود ۱۰ درصد کمتر از میانگین کشوری است و از این رو فشار کمتری به شرکت‌های خوزستانی نسبت به کشور وارد می‌شود.

نیکو گفت: امسال برای پنج بخش در بودجه ۱۴۰۰، ردیف خاص خوزستان تعریف شده است. یکی از این ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به توسعه و عمران شهرهای خرمشهر و آبادان با اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان است. ردیف‌های بودجه‌ای دیگر شامل خارج‌سازی مغروقه‌های اروند با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان، زیرساخت ‌های اربعین با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان، اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان و طرح آب و فاضلاب شهرهای اهواز، کارون، باوی و حمیدیه با اعتبار ۸۷۸ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه خوزستان از نظر جمع عددی در اعتبارات استانی در رتبه اول کشور قرار دارد، افزود: مجموع ردیف‌های اعتباری خاص در نظر گرفته شده برای خوزستان در پنج بخش، یک هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان است.