خبری سازمان اب و برق خوزستان؛ مهدی پیر حیاتی گفت: بنابر تاکید معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان و با توجه به ناپایداری های اخیر شبکه انتقال برق  و ضرورت تامین برق اضطراری به منظور حفظ ضریب  پایداری آب رسانی به مشترکین در گرمای شدید روزهای اخیر پس از سه شبانه روز کار مداوم […]

خبری سازمان اب و برق خوزستان؛ مهدی پیر حیاتی گفت: بنابر تاکید معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان و با توجه به ناپایداری های اخیر شبکه انتقال برق  و ضرورت تامین برق اضطراری به منظور حفظ ضریب  پایداری آب رسانی به مشترکین در گرمای شدید روزهای اخیر پس از سه شبانه روز کار مداوم دیزل ژنراتور های مستقر در تاسیسات امیدیه یک و چم خلف عیسی تعمیر و آماده بهره برداری شد.

وی افزود: ظرفیت تقریبی این دیزل ژنراتورها ۲ مگاوات می باشد، که در صورت قطع برق وارد مدار تولید شده و پایداری آبرسانی به مناطق تحت پوشش را تضمین می‌نمایند.

شایان ذکر است تاسیسات آبرسانی امیدیه یک و چم خلف عیسی از مجموعه ایستگاههای پمپاژ شرکت آب جنوب شرق می باشند که  وظیفه آبرسانی به شهرهای هندیجان، رامشیر، امیدیه یک و روستاهای تابعه این شهرها را برعهده دارند.