با ایمن سازی چاه گازی ۲۹۸ مسجدسلیمان بدون حضور دکل حفاری، ۱۷۰ میلیارد ریال صرفه جویی حاصل شد. به گزارش راه بهارستان، چاه گازی ۲۹۸ مسجدسلیمان به‌دلیل از کار افتادن شیر آلات در حالت باز، در برنامه تعمیر با دكل با هدف ایمن سازی قرار گرفت که تعمیر آن بدون دکل موجب صرفه جویی در هزینه‌های محوطه سازی چاه و […]

با ایمن سازی چاه گازی ۲۹۸ مسجدسلیمان بدون حضور دکل حفاری، ۱۷۰ میلیارد ریال صرفه جویی حاصل شد.

به گزارش راه بهارستان، چاه گازی ۲۹۸ مسجدسلیمان به‌دلیل از کار افتادن شیر آلات در حالت باز، در برنامه تعمیر با دكل با هدف ایمن سازی قرار گرفت که تعمیر آن بدون دکل موجب صرفه جویی در هزینه‌های محوطه سازی چاه و تعمیر با دكل شد.

با توجه به نشت شدید خارجی گاز یكی از شیرهای تولیدی این چاه، برنامه ایمن‌سازی به صورت خارج از برنامه و با رفع عیب و روانكاری شیر اصلی بالایی، نصب شیر عمقی، نصب شیرهای دروازه‌ای جدید به جای شیرهای تولید قدیمی و معیوب طرفین چاه، پس از ۴۰ روز كار فنی، تخصصی، نوآورانه و استانداردسازی با رعایت كلیه الزامات ایمنی و در گرمای شدید و طاقت فرسای موجود در شرایط اپیدمی ویروس كرونا انجام پذیرفت.

این عملیات با مشارکت واحد كنترل فوران چاه‌ها و مدیریت تعمیر، تكمیل و خدمات فنی چاه‌های شركت ملّی مناطق نفتخیز جنوب و مدیریت امور فنی، مدیریت عملیات و اداره HSE شركت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام و باعث استمرار تولید ۳۰۰۰ بشكه نفت در روز شد.

منبع روابط عمومی شركت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان