زندانی محکوم به قصاص بعد از گذشت قریب به هفت سال به همت شورای حل اختلاف و بزرگان اندیمشک از طناب دار رهایی یافت. به گزارش راه بهارستان دادگستری شهرستان اندیمشک، به همت اعضای ستاد ویژه مصالحه در پرونده های قتل شورای حل اختلاف و اعضای ستاد صبر، حمایت جدی رییس و دادستان شهرستان اندیمشک، […]

زندانی محکوم به قصاص بعد از گذشت قریب به هفت سال به همت شورای حل اختلاف و بزرگان اندیمشک از طناب دار رهایی یافت.
به گزارش راه بهارستان دادگستری شهرستان اندیمشک، به همت اعضای ستاد ویژه مصالحه در پرونده های قتل شورای حل اختلاف و اعضای ستاد صبر، حمایت جدی رییس و دادستان شهرستان اندیمشک، و با رضایت اولیای دم مرحوم محسن میرعالی که قریب به هفت سال پیش توسط ( ی.چ) به قتل رسیده بود، زندانی محکوم به قصاص از طناب دار رهایی یافت و به آغوش خانواده بازگشت.
پدر مقتول که خود از بزرگان، متنفذین و خیرین شهرستان است، به احترام دستگاه قضا، بزرگان، سران طوایف و اعضای شورای حل اختلاف، اعضای ستاد ویژه مصالحه در پرونده های قتل و ستاد صبر در جهت رضای خدا و تحقق سنت حسنه گذشت و ایثار، از قصاص صرف نظر کرده و با بخشیدن قاتل فرزند خویش، به وی زندگی دوباره بخشید.