معاونین دادستان مرکز استان به همراه معاون دادستان دزفول، از دادسرای عمومی و انقلاب اندیمشک بازدید کردند. به گزارش راه بهارستان در این بازدید که در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی انجام شد، از شعب دادسرای عمومی و انقلاب، مراجع انتظامی و کمپ های موضوع ماده ۱۵ شهرستان اندیمشک بازدید به عمل […]

معاونین دادستان مرکز استان به همراه معاون دادستان دزفول، از دادسرای عمومی و انقلاب اندیمشک بازدید کردند.
به گزارش راه بهارستان در این بازدید که در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی انجام شد، از شعب دادسرای عمومی و انقلاب، مراجع انتظامی و کمپ های موضوع ماده ۱۵ شهرستان اندیمشک بازدید به عمل آمد.
در پایان نیز جلسه ای با حضور قضات شاغل در دادسرای عمومی و انقلاب اندیمشک برگزار و ضمن تقدیر از عملکرد این دادسرا، راهکارهای مناسب در جهت رفع چالش های پیش روی خدمات بهینه به شهروندان از سوی معاونین محترم دادستان مرکز ارائه شد.

منبع روابط عمومی دادگستری شهرستان اندیمشک،