دیروزجمعه ۲۵ تیرماه ، واکسن افراد بالای ۵۰ سال در مراکز مختلف درمانی و همچنین محوطه داخلی نمایشگاه بین المللی اهواز انجام شد.بنا به گزارش میدانی خبرنگار دیار نفت ,به علت تعداد زیاد افرادی که برای تزریق واکسن کرونا ثبت نام کرده بودند و کمبود نیروهای پزشکی اجرای این کار با سرعت کمتر پیش رفت […]

دیروزجمعه ۲۵ تیرماه ، واکسن افراد بالای ۵۰ سال در مراکز مختلف درمانی و همچنین محوطه داخلی نمایشگاه بین المللی اهواز انجام شد.بنا به گزارش میدانی خبرنگار دیار نفت ,به علت تعداد زیاد افرادی که برای تزریق واکسن کرونا ثبت نام کرده بودند و کمبود نیروهای پزشکی اجرای این کار با سرعت کمتر پیش رفت ‌.

از این‌ رو ضمن تشکر و قدردانی از زحمات کادر درمانی که در شرایط سخت کرونایی هیچ وقت کردم را تنها نگذاشتند ،پیشنهاد می شود دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران اهواز با مدیریت بهتر برای تزریق واکسن به مردم اقدام کند و‌ با اطلاع رسانی مکرر نسبت به معرفی مراگز تجمیعی واکسیناسیون در اهواز و همچنین افزایش تعداد این مراکز برای تزریق واکسن کرونا اقدام کند‌ تا بدین ترتیب علاوه بر اجرای پروتکل های بهداشتی و تسریع در انجام واکسیناسیون گروه هدف ، از بی‌نظمی و‌ ماندن مردم در هوای گرم و طاقت فرسا جلوگیری شود.