سازمان آب و برق خوزستان، غلامعباس ترکی، معاون تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور و هیئت همراه، ضمن بازدید از رصدخانه آب و انرژی این سازمان، از آخرین وضعیت مدیریت و برنامه ریزی منابع آب و انرژی استان خوزستان مطلع شدند. در این بازدید، فرهاد ایزدجو، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، ضمن تشریح […]

سازمان آب و برق خوزستان، غلامعباس ترکی، معاون تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور و هیئت همراه، ضمن بازدید از رصدخانه آب و انرژی این سازمان، از آخرین وضعیت مدیریت و برنامه ریزی منابع آب و انرژی استان خوزستان مطلع شدند.

در این بازدید، فرهاد ایزدجو، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، ضمن تشریح وضعیت خشکسالی حاکم بر حوضه های آبریز استان، سامانه های پشتیبان تصمیم مدیریت مخاطرات آبی نظیر داشبورد مدیریت ریسک خشکسالی، داشبورد مدیریت مصارف رودخانه ها،  سامانه های هواشناسی، سامانه های پیش بینی و روندیابی جریان، سامانه اطلاعات مکانی، سامانه تعاملی تحلیل منابع آب و سامانه صحت سنجی داده و اطلاعات منابع آب و انرژی را تشریح کرد.

معاون سازمان بازرسی کل کشور، ضمن تایید مولفه های امنیت آبی مدنظر رصدخانه آب و انرژی جهت مدیریت و برنامه ریزی منابع آب و انرژی، گفت: تعامل و هماهنگی بیشتر با مدیران استانی و دستگاه های ذیربط، لازمه مدیریت یکپارچه و منسجم در شرایط فعلی است و این هماهنگی، موجب هم افزایی در نتایج تصمیمات استانی خواهد شد.

ترکی، با تایید رویکرد فنی و کارشناسی سازمان آب و برق خوزستان در خصوص تاب آوری مخاطرات آبی، افزود:  در حوزه مسائل مرتبط با آب و محیط زیست، می بایست با نگاه حرفه ای، کارشناسی و بلندمدت به مسائل نگریست.

در این بازدید، ابراهیم ممبینی، بازرس کل  استان خوزستان، غلامعباس ترکی را همراهی کردند.