به گزارش راه بهارستان، مدیر جهاد کشاوررزی شهرستان شوشتر گفت: عملیات برداشت ذرت علوفه ای از سطح یک هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع شهرستان آغاز شده است.

ابوالقاسم زراعتکار با بیان اینکه میانگین عملکرد محصول ٣٢ تن در هکتار است افزود: پیش بینی می شود ۴۸ هزار تن محصول از مزارع برداشت شود.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان