سازمان آّب و برق خوزستان؛ عبدالمحمد بشیری گفت: با توجه به اینکه پایش منابع و مصارف در حوضه های آبریز شالوده تمامی برنامه‌‌ریزی­ ها جهت مدیریت خشکسالی می­باشد لذا از خرداد ماه با شروع برنامه مصوب مدیریت تنش خشکسالی استان، دفتر ایستگاه ­های سنجش با دو هدف اصلی حفظ پایداری و تدقیق اطلاعات منابع آب […]

سازمان آّب و برق خوزستان؛ عبدالمحمد بشیری گفت: با توجه به اینکه پایش منابع و مصارف در حوضه های آبریز شالوده تمامی برنامه‌‌ریزی­ ها جهت مدیریت خشکسالی می­باشد لذا از خرداد ماه با شروع برنامه مصوب مدیریت تنش خشکسالی استان، دفتر ایستگاه ­های سنجش با دو هدف اصلی حفظ پایداری و تدقیق اطلاعات منابع آب استان در بخش­­های منابع و مصارف اقدام به تجهیز اکیپ­ ها و برنامه­ های ویژه رصد و پایش ایستگاه ­های خود نمود.

وی افزود: بر این اساس طی یک ماه گذشته حجم فعالیت­های این دفتر در زمینه های اندازه­ گیری، تعمیرات و نگهداری، سرویس و نگهداری ایستگاه­ های خودکار و صحت سنجی ایستگاه­ ها در بخش داده و اطلاعات به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده ­است.

مدیر ایستگاه­ های سنجش منابع آب سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: تولید داده صورت گرفته در این دفتر، پایه اطلاعات و تحلیل­های سایر دفاتر معاونت مطالعات جامع منابع را تشکیل داده و در یک ارتباط نزدیکی بین دفاتر معاونت فرایند برنامه ریزی و پایش منابع آب صورت می­ گیرد.

وی ادامه داد: برای دست یابی به این مهم، کارکنان ستادی و میدانی ایستگاه­ های سنجش، بی وقفه و به طور شبانه روزی در حال رصد و صحت سنجی داده­ های دریافتی از کارشناسان، متصدیان و ایستگاه­ های بر خط بوده و زمان رفع عیب ایستگاه ­ها توسط کارشناسان بهره بردار مستقر در مناطق، به کمتر از یک روز رسیده ­است.

عبدالمحمد بشیری عنوان کرد: فعالیت­ های این دفتر در سه بخش نرم ­افزار، سخت ­افزار و سازه تقسیم ­بندی می ­گردد. با توجه به محدودیت­های زمانی و مالی جهت انجام فعالیت­ های مذکور طبق روال­ های معمول قراردادی و با در نظر گرفتن شرایط ویژه کنونی، عمده خدمات اشاره شده به صورت درون سازمانی و با تکیه بر نیروی انسانی متخصص در این دفتر با سرعت و دقت بالا انجام می­گردد.

معاونت مطالعات جامع منابع آب متولی بهره­ برداری بیش از ۳۰۰ ایستگاه آب و هواشناسی در سراسر کشور است.