سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان رتبه برتر کشور در بخش (HSEE) بهداشت ،ایمنی محیط زیست و انرژی را کسب کرد. به گزارش راه بهارستان، سازمان صمت استان در بخش ارزیابی عملکرد بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی سازمان های وابسته در سطح کشور رتبه برتر را کسب کرد. مدیر کل دفتر امور بهداشت، ایمنی، […]

سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان رتبه برتر کشور در بخش (HSEE) بهداشت ،ایمنی محیط زیست و انرژی را کسب کرد.

به گزارش راه بهارستان، سازمان صمت استان در بخش ارزیابی عملکرد بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی سازمان های وابسته در سطح کشور رتبه برتر را کسب کرد.
مدیر کل دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی کشور در تقدیر نامه ای نسبت به تلاش این سازمان برای اعتلای سلامت و بهداشت نیروی کار و حفاظت از محیط زیست و منابع کشور تجلیل و تشکر نمود.

پیش از این سازمان صمت خوزستان در ارزیابی های انجام شده در بخش پاسخگویی به مشکلات مردم و بهره وری و تحول اداری ، به رتبه برتر کشور و استان را کسب کرده است.

منبع روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان