به گزارش راه بهارستان یعقوب شلیش پور در نشست با کسبه برج کیانپارس در خصوص بازسازی ساختمان برج و ایجاد پارکینگ اختصاصی جهت تسهیل تردد به این ساختمان تاکید کرد و گفت: مقرر شد اقدام مشترک میان هیات مدیره برج و سازمان با ایجاد کارگروهی در این زمینه صورت بگیرد. این اقدامات در جهت درآمدزایی […]

به گزارش راه بهارستان یعقوب شلیش پور در نشست با کسبه برج کیانپارس در خصوص بازسازی ساختمان برج و ایجاد پارکینگ اختصاصی جهت تسهیل تردد به این ساختمان تاکید کرد و گفت: مقرر شد اقدام مشترک میان هیات مدیره برج و سازمان با ایجاد کارگروهی در این زمینه صورت بگیرد.

این اقدامات در جهت درآمدزایی سازمان و ایجاد امکانات رفاهی برای کسبه و مشتریان مرکز خرید برج انجام خواهد شد.

منبع سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان