سازمان آب و برق خوزستان، امیر محمودی ضمن اعلام این خبر گفت: بنا به درخواست مجموعه معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان و با هماهنگی معاونت فنی و مهندسی نیروگاه سد دز ، به منظور انجام تست های پایش وضعیت واحدهای این نیروگاه، کارگروه (cm) شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان جهت […]

سازمان آب و برق خوزستان، امیر محمودی ضمن اعلام این خبر گفت: بنا به درخواست مجموعه معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان و با هماهنگی معاونت فنی و مهندسی نیروگاه سد دز ، به منظور انجام تست های پایش وضعیت واحدهای این نیروگاه، کارگروه (cm) شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان جهت انجام تست ها به محل اعزام گردید.

وی افزود : طی این عملیات تست های پایش وضعیت (ارتعاشات مکانیکی ، ترموگرافی و آنالیز روغن) بر روی هفت واحد ۶۵ مگاواتی این نیروگاه انجام شد .

محمودی در پایان گفت : عملیات پایش وضعیت به منظور آگاهی از رخداد حوادث احتمالی در تجهیزات، برای افزایش ضریب آمادگی واحدها در زمان پیک شبکه سراسری انجام می شود که اداره پایش وضعیت (CM) شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان عهده دار آن می باشد .