سازمان آب و برق خوزستان “رحمان خندانی” مدیر عامل این شرکت اظهار داشت: با توجه به دستور معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در جهت تامین آب شرب و کشاورزی شهرستان شادگان، عملیات لایروبی و نی زدایی نهر خروسی شادگان انجام شد.

وی با بیان اینکه این عملیات تحت نظارت مدیر امور لایروبی و ماشین آلاتی سازمان آب و برق خوزستان از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری آغاز گردیده بود افزود: با توجه به حجم بالای رسوب گذاری و تشکیل نی زار در بستر و حاشیه ی این نهر و کاهش دبی آب و اختلال در تامین آب شرب و کشاورزی برخی از مناطق شهرستان شادگان این عملیات لایروبی انجام گردیده است.

“خندانی” گفت: طول بازه این عملیات لایروبی حدود یک کیلومتر در عرض کلی این نهر است و پس از بازدید و بررسی های لازم از موقعیت و شرایط موجود و انتقال ماشین آلات و تجهیزات لازم، عملیات لایروبی و نی زدایی نهر خروسی شهرستان شادگان با تمام توان انجام شد.