رئیس اتاق بازرگانی اهواز از تمدید مهلت زمان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ خبر داد و گفت: کمیته اقدام ارزی با درخواست اتاق بازرگانی اهواز برای تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ موافقت کرده است.

شهلا عموری اظهار کرد: اتاق بازرگانی اهواز پیگیری‌هایی را در زمینه تمدید مهلت زمان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ از سطح کشور انجام داده که خوشبختانه کمیته اقدام ارزی کشور با توجه به این پیگیری‌های انجام‌شده، با تمدید این مهلت موافقت کرده است.

وی افزود: بر اساس بند دوم بخش الف بسته سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات ویژه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، مهلت قانونی ارائه درخواست مکتوب و مستندات مربوط به صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی سال ۱۳۹۷ تا پایان تیرماه امسال بود که اکنون خوشبختانه این مدت زمان تمدید شد و در این راستا با موافقت کمیته اقدام ارزی، صادرکنندگان سال ۹۷ می‌توانند تا نیمه مرداد سال جاری مستندات قانونی خود را در این زمینه به کمیته اقدام ارزی ارائه کنند.

عموری ادامه داد: صادرکنندگان می‌توانند صرفا نسبت به ارائه درخواست و مستندات مربوط به درخواست احراز ارز حاصل از صادرات بر اساس مدارک موجود در تارنمای سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir اقدام کرده تا پس از بررسی و احراز ارز حاصل از صادرات، فرآیند ایفای تعهدات ارزی آن‌ها پیگیری شود.

وی عنوان کرد: ارسال مدارک و مستندات به معنای ایفای تعهدات ارزی نیست و این مدارک باید در کمیته بند ۲ ویژه بخش الف بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات بررسی شود.