مدیریت و نمایندگی ارتباط با ایرانسل اقدام به فروش سیم کارت های شماره رند ایرانسل نموده است. متقاضیان خرید این شماره ها، می توانند به آدرس اهواز کمپلو خیابان انقلاب نبش خیابان دژبان دفتر ارتباط با ایرانسل ،مدیریت آقای حردانی و یا با شماره تلفن های ۰۹۰۵۱۴۰۳۴۰۰ و ۰۹۳۹۹۹۹۹۱۳۳ مراجعه و اطلاعات لازم را کسب […]

مدیریت و نمایندگی ارتباط با ایرانسل اقدام به فروش سیم کارت های شماره رند ایرانسل نموده است.

متقاضیان خرید این شماره ها، می توانند به آدرس اهواز کمپلو خیابان انقلاب نبش خیابان دژبان دفتر ارتباط با ایرانسل ،مدیریت آقای حردانی و یا با شماره تلفن های ۰۹۰۵۱۴۰۳۴۰۰ و ۰۹۳۹۹۹۹۹۱۳۳ مراجعه و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

نمونه ای از شماره های ایرانسل رند عرضه شده برای فروش به شرح ذیل می باشند:

۰۹۰۱۲۴۰۹۹۹۹ – ۰۹۳۶۶۵۹۲۲۲۲ – ۰۹۰۱۹۶۱۴۴۴۴ -۰۹۳۶۶۰۳۹۹۹۹ -۰۹۳۶۸۰۹۱۱۱۱ –