۹۰ درصد منابع آب استان خوزستان از آب های سطحی تامین می شود


90 درصد منابع آب استان خوزستان از آب های سطحی تامین می شود

به گزارش راه بهارستان“فرهاد ایزدجو”، از کاهش منابع آب استان در سال جاری خبر داد و گفت:برخلاف بسیاری از استان ها،۹۰ درصد منابع آب استان خوزستان از آب های سطحی تامین میشود و در این شرایط وقتی رواناب ها براثر کاهش بارندگی، کم میشوند،خیلی زود این کاهش بر روی منابع آب استان اثر میگذارند.آورد حوزه های آبریز استان خوزستان از ۱۰ میلیارد مترمکعب تا ۵۰ میلیارد مترمکعب بسته به خشکسالی یا ترسالی در حال تغییر است.

وی متوسط آورد سالانه استان خوزستان را ۳۰ میلیارد مترمکعب عنوان کرد و افزود:وقتی که یک سیستم منابع آب بخواهد در حال تعادل قرار بگیرد باید میزان منابع با مصرف در تعادل باشد.وقتی این توازن بهم بخورد، ناپایداری منابع آب اتفاق می افتد.در سال های نرمال میزان منابع با میزان مصارف برابر است و مشکل خاصی پیش نمی آید. اما در سال جاری حدود ۴۴ درصد آورد آب پشت سدها کاهش پیدا کرد و حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب نسبت به وضعیت نرمال کمبود ایجاد شد.در این شرایط قاعدتا باید کمبودی به مصارف اعمال شود

ایزدجو به وظایف سدها نیز اشاره کرد و گفت:سدها بطور معمول این وظیفه را بر عهده دارند که آب را در فصول پر آب ذخیره می کنند و در فصول کم آب،برحسب نیاز پایین دست،آب را رهاسازی میکنند و این تصور عمومی که سدها باید برای چند سال آب را نگهداری کنند،درست نیست.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان،بیشترین میزان مصرف آب را در بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود:طبق قانون حقابه محیط زیست بر حقابه کشاورزی اولویت دارد اما خواست کشاورزان تقدم کشاورزی است. حدود ۷۰ درصد محصولات کشاورزی استان در فصل پاییز و زمستان اتفاق می افتند و کشت تابستانه حدود ۳۰ درصد محصولات کشاورزی را تامین میکند.در سالی که گذشت و با تلاش های صورت گرفته شده آب مورد نیاز ۷۰ درصد محصولات کشاورزی استان خوزستان در پاییز و زمستان،بطور کامل تامین شد و بخشی از آب مورد نیاز کشت تابستان سال قبل هم در مهر ماه و آبان ماه تامین شد .

ایزدجو در ادامه به مصوبه ممنوعیت کشت شلتوک در سال آبی جاری اشاره کرد و گفت:در شورای کشاورزی و ستاد پیشگیری از خشکسالی استان بر مبنای منابع آب استان، برنامه ریزی لازم صورت گرفت و مصوب شد تا از کشت های پرآب مانند شلتوک جلوگیری شود. این مصوبه برای اجرا در اختیار فرمانداری ها و سایر دستگاه های ذیربط قرار گرفت و اطلاع رسانی گسترده ای هم در این زمینه صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به سوابق کشت شلتوک در خوزستان نیز اشاره کرد و گفت: مصرف آب شلتوک تقریبا سه و نیم برابر سایر گیاهان است و در هر هکتار ۳۵ هزار مترمکعب آب مصرف میکند. با فرهنگ سازی هایی که صورت گرفته شد تا قبل از سال ۹۸ ،میزان کشت شلتوک به ۵۰ هزار هکتار رسیده بود که در سال آبی ۹۸-۹۷ با افزایش سطح کشت شلتوک در استان به میزان قابل توجه ۲۰۰ هزار هکتار رسید و در سال بعد این عدد به ۱۸۰ هزار هکتار رسید

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به تلاش های صورت گرفته شده به منظور رعایت الگوی کشت مصوب نیز اشاره کرد و گفت: با تلاش های بسیار توانستیم از کشت ۳۰ هزار هکتار گیاه پرمصرف برنج  جلوگیری کنیم و همچنین از آبگیری ۱۰ هزار هکتار کشت گیاهان پرمصرف ممانعت بعمل آوردیم ولی بعلت نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و تبعات اجتماعی احتمالی،روند برخورد با کشاورزان متخلف کند شد و این شرایط سبب شد تا بالغ بر ۹۰ هزار هکتار از اراضی استان به زیر کشت شلتوک برود که برای تامین آن نیاز به سه میلیارد مترمکعب آب وجود دارد و این در حالی است که در شورای کشاورزی برای کشت های فصلی تنها ۷۵۱ میلیون مترمکعب آب در نظر گرفته شده بود که یا باید به طرق مختلف از این کشت جلوگیری میشد و یا از آب کشت پائیزه استفاده میشد که در نهایت و با تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر افزایش خروجی سدها،ما با کاهش منابع آبی در پاییز و زمستان روبرو خواهیم شد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به سوابق کشت شلتوک در خوزستان نیز اشاره کرد و گفت: مصرف آب شلتوک تقریبا سه و نیم برابر سایر گیاهان است و در هر هکتار ۳۵ هزار مترمکعب آب مصرف میکند. با فرهنگ سازی هایی که صورت گرفته شد تا قبل از سال ۹۸ ،میزان کشت شلتوک به ۵۰ هزار هکتار رسیده بود که در سال آبی ۹۸-۹۷ با افزایش سطح کشت شلتوک در استان به میزان قابل توجه ۲۰۰ هزار هکتار رسید و در سال بعد این عدد به ۱۸۰ هزار هکتار رسید.

وی افزود:به منظور تامین آب کشت پائیزه در حوضه کرخه  باید از سد سیمره استفاده کنیم که کارکرد آن تنها تولید برق است و در صورت استفاده از آب سیمره ۵۰۰ نیز مگاوات از ظرفیت برق کشور حذف می شود.

ایزدجو در پایان به ذخایر آب پشت سدهای استان تا پایان تیرماه  نیز اشاره کرد و گفت: در کارون سه ،۴۰ میلیون مترمکعب، سد شهید عباسپور ۱۰۵ میلیون، گتوند علیا یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون مترمکعب، سد دز ۵۸۳ میلیون مترمکعب،کرخه ۷۴۵ میلیون مترمکعب، مارون ۴۲۲ میلیون مترمکعب و سد جره نیز ۸۳ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده است که سر جمع آن سه میلیارد و ۸۵۲ میلیون مترمکعب میباشد.

منبع:روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان