معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه به ظرفیت مرغداری های خوزستان افزوده شد.

افزوده شدن یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه به ظرفیت مرغداری‌های خوزستان

عبدالامیر نیرومند در نشست ستاد تنظیم بازار خوزستان اظهار کرد: با توجه به پیگیری های انجام شده از سوی استاندار خوزستان برای توسعه بحث دامپروری در خوزستان، امکان صدور مجوز برای احداث واحدهای مرغداری به وجود آمده است.

به گزارش راه بهارستان، وی با بیان اینکه در خوزستان نه تنها مازاد تولید نداریم، بلکه با کسری مواجه هستیم، افزود: بر این اساس، یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه به ظرفیت مرغداری های خوزستان افزوده شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: ممنوعیت‌هایی در بحث صدور پروانه بهره برداری وجود داشت که اکنون با صدور مجوز برای احداث واحدهای مرغداری در خوزستان، این واحدها که در گذشته ساخته شده بودند اکنون وارد مدار تولید شده و می توانند به افزایش ظرفیت تولید مرغ استان کمک کنند.

نیرومند ادامه داد: واحدهای مرغداری در خوزستان وجود دارد که پروانه ندارند و نمی توانند نهاده دریافت کنند اما با پیگیری های انجام شده خوشبختانه این واحدها اکنون می توانند براساس دستورالعمل های خاص و مشخصی، نهاده دریافت کنند و به تولید بپردازند.

وی با بیان اینکه با توجه به این پیگیری ها تقریبا روزانه حدود ۵۰ تن به توان تولید مرغ در خوزستان اضافه شده است، خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام شده به حل مشکل کسری مرغ در خوزستان کمک شایانی می کند.

مرجع / ایسنا