به گزارش راه بهارستان حمید سیلاوی، با اشاره به وضعیت روستاهای دچار تنش آبی اظهار کرد: در پی رسیدن دبی رودخانه کرخه به کمترین میزان، ۱۷ روستا با حدود ۷ هزار نفر دچار تنش آبی شدند. وی افزود: در حال حاضر با اقدامات انجام‌شده، مشکل تامین آب شرب روستاها به جز دو روستا که باید […]

به گزارش راه بهارستان حمید سیلاوی، با اشاره به وضعیت روستاهای دچار تنش آبی اظهار کرد: در پی رسیدن دبی رودخانه کرخه به کمترین میزان، ۱۷ روستا با حدود ۷ هزار نفر دچار تنش آبی شدند.

وی افزود: در حال حاضر با اقدامات انجام‌شده، مشکل تامین آب شرب روستاها به جز دو روستا که باید شبکه داخلی آبرسانی آن‌ها اصلاح شود، رفع شده است.

فرماندار دشت آزادگان با اشاره به افزایش دبی رودخانه کرخه، بیان کرد: تاسیسات آبرسانی پس از اورهال، کاملا آماده شده‌اند و برخی تانکرهای آبرسانی نیز مورد نیاز نیستند.

سیلاوی بیان کرد: در حال حاضر دبی رودخانه کرخه در مقطع دشت آزادگان ۷۵ مترمکعب بر ثانیه است و روزانه حدود ۹ میلیون مترمکعب آب وارد تالاب هورالعظیم می‌شود. با ادامه این روند قطعا میزان آبگیری تالاب بهتر می‌شود.

وی افزود: با رهاسازی آب و افزایش دبی رودخانه کرخه، مشکل تامین آب احشام نیز رفع شده است.

فرماندار دشت آزادگان تصریح کرد: در پی این تنش آبی، تاکنون موردی از گزارش بیماری‌های مربوط به آب نداشته‌ایم.

منبع ایسنا