واکسیناسیون کارکنان، بازنشستگان و خانواده های آنان در شرکت فولاد خوزستان
صبح روز دوشنبه چهارم مرداد ماه ۱۴۰۰ دومین روز از طرح واکسیناسیون کارکنان، بازنشستگان و خانواده های آنان، جهت پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، در سالن چند منظوره فرهنگسرای دویست دستگاه شرکت فولاد خوزستان انجام شد.
در دومین روز از طرح واکسیناسیون ۵۰۰ تَن از کارکنان، بازنشستگان و خانواده های آنان واکسینه شدند.
گفتنی است، طرح واکسیناسیون طبق زمان بندی تعیین شده، یکشنبه سوم مردادماه ۱۴۰۰‌ برای کارکنان رسمی و قراردادی، دوشنبه چهارم مردادماه ۱۴۰۰ برای کارکنان پیمانکار مستمر و غیر مستمر و سه شنبه پنجم مردادماه ۱۴۰۰ برای بازنشستگان و خانواده های آنان و کارکنان که در دو روز گذشته موفق به تزریق واکسن نشدند، انجام خواهد شد.