به گزارش راه بهارستان، دکتر عبدعلی ناصری در بازدید از موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر با بیان این مطلب اظهار داشت: علم و تجربه در صنعت نیشکر در سایه عنایت الهی و همت پرسنل، شرکت توسعه نیشکر را در مسیر دستیابی به تولید قرار داده است. وی با تبریک عید سعید قربان، از همت و […]

به گزارش راه بهارستان، دکتر عبدعلی ناصری در بازدید از موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر با بیان این مطلب اظهار داشت: علم و تجربه در صنعت نیشکر در سایه عنایت الهی و همت پرسنل، شرکت توسعه نیشکر را در مسیر دستیابی به تولید قرار داده است.

وی با تبریک عید سعید قربان، از همت و تلاش شبانه‌روزی مدیران و محققان موسسه نیشکر در زمینه های مختلف تحقیقاتی تقدیر و تشکر کرد.

مدیرعامل توسعه نیشکر موفقیت‌های کسب شده در موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر در تولید بذر نیشکر و گیاهچه های سبز شده از بذرهای تولیدی و همچنین ارقام منتقل شده از چابهار قصر قند را قابل توجه ارزیابی کرد.

در این بازدید مدیرعامل توسعه نیشکر به همراه مدیران و معاونین از مراحل مختلف اصلاح و تولید ارقام نیشکر و گلخانه های گلدهی و کشت بذر ایستگاه تحقیقاتی شماره یک و قرنطینه موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر بازدید کرد.

منبع توسعه نیشکر