رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان خوزستان گفت: در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی و سیاست های قوه قضائیه جهت کاهش جمعیت کیفری، با همکاری سازمان زندان های استان به زودی شعب شورای حل اختلاف ویژه زندانیان افزایش می یابد. به گزارش راه بهارستان، علیرضا باوی در جلسه انعقاد تفاهم نامه تشکیل شعب شورای […]

رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان خوزستان گفت: در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی و سیاست های قوه قضائیه جهت کاهش جمعیت کیفری، با همکاری سازمان زندان های استان به زودی شعب شورای حل اختلاف ویژه زندانیان افزایش می یابد.
به گزارش راه بهارستان، علیرضا باوی در جلسه انعقاد تفاهم نامه تشکیل شعب شورای حل اختلاف ویژه زندانیان در استان که با حضور مدیر کل سازمان زندان های خوزستان برگزار شد، بر استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در جهت کاهش جمعیت کیفری تاکید کرد و گفت: در حال حاضر پنج شعبه فعال ویژه زندانیان در زندان اهواز، ماهشهر و آبادان مستقر هستند و در زمینه مصالحه بین زندانیان قصاصی، نزاع و دیگر مواردی که قانون اجازه داده که اعضای شورای حل اختلاف ورود کنند، آمار عملکرد مطلوبی داشتند.
وی افزود: افزایش شعب شوراهای حل اختلاف در زندان ها در زمینه کاهش زندانیان و تعیین تکلیف محکومین به قصاص و دیگر محکومین که در حل و فصل موضوع آنان در صلاحیت شورای حل اختلاف باشند، اثر بخشی فراوانی دارد.
باوی خاطر نشان کرد: خوزستان با توجه به بافت قومیتی موجود، در زمینه صلح و سازش ظرفیت بسیار مناسبی دارد ولی تا حالا کمتر به آن توجه شده و باید فرهنگ و سنت بسیار ارزشمند صلح و سازش و اصلاح ذات البین با مشارکت و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در استان گسترش یابد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان در ادامه اظهار داشت: تاکنون سازمان زندان های استان در تشکیل و راه اندازی شورای حل اختلاف در داخل زندان تعامل و همکاری بسیار خوبی داشته و امیدواریم با امضای این تفاهم نامه، گام های مؤثرتری در جهت کاهش جمعیت زندانیان برداشته شود.
مدیر کل سازمان زندان های استان خوزستان نیز در این جلسه بر تسریع در جهت تشکیل و راه اندازی شعب شورای حل اختلاف ویژه زندانیان تاکید کرد و گفت: از پیگیرهای جدی و مستمر رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان در راه اندازی شعب شورای حل اختلاف ویژه زندانیان تشکر می کنیم و سازمان زندان های خوزستان نسبت به تشکیل این شعب مصمم است.
پژمان پروین افزود: با تعامل و همکاری اداره شوراهای حل اختلاف خوزستان کمیته ویژه تعیین تکلیف زندانیان قصاصی تشکیل شود و با استفاده از ظرفیت افراد مصلح، متنفذ و مورد قبول مردم، بتوانیم در جهت جلب رضایت اولیای دم و رهایی محکومین به قصاص تلاش کنیم.
در این جلسه تفاهم نامه تشکیل و راه اندازی شعب شورای حل اختلاف ویژه زندانیان به امضای باوی معاون قضایی و رئیس اداره شوراهای حل اختلاف خوزستان و پروین مدیر کل سازمان زندان های استان رسید.

منبع روابط عمومی دادگستری خوزستان