سازمان آب و برق خوزستان؛ فرزاد جونعلی وند گفت: در پی ایجاد ناپایداری آب و هوا برخورد صاعقه جریانی با قدرت پنج برابر جریان نامی را از برقگیرهای واحد یک نیروگاه اول عبور داد که این حادثه منجر به آسیب کلی و انهدام کامل برقگیر مورد نظر و درنهایت خروج اضطراری واحدهای یک و چهار […]

 سازمان آب و برق خوزستان؛ فرزاد جونعلی وند گفت: در پی ایجاد ناپایداری آب و هوا برخورد صاعقه جریانی با قدرت پنج برابر جریان نامی را از برقگیرهای واحد یک نیروگاه اول عبور داد که این حادثه منجر به آسیب کلی و انهدام کامل برقگیر مورد نظر و درنهایت خروج اضطراری واحدهای یک و چهار این نیروگاه از مدار گردید.

وی افزود: در پی اعلام این حادثه با تشکیل جلسه اضطراری کمیته فنی و باهماهنگی های انجام شده با معاونت بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان و به منظور اتصال مجدد و سریع واحدهای نیروگاهی یاد شده به شبکه سراسری برق کشور گروه های فنی و نظارتی، ابزار دقیق، الکتریک و پشتیبانی شرکت های تولید و تعمیرات سد شهید عباسپور وارد عمل شد.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور بیان کرد: با اقدام سریع و جهادی در کمتر از ۲۴ ساعت برقگیر و نقاط آسیب دیده را تعمیر و پس از بررسی فنی مورد نظر بر روی سیگنال های کنترل حفاظت ژنراتورها و پست کلیدخانه و نیز با انجام تست های مختلف الکتریکال در نهایت با پایش وضعیت پایداری فنی نیروگاه، واحدهای یاد شده با تلاش متخصصین شرکت های تولید و تعمیرات در سریعترین زمان ممکن و در سلامت کامل به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.