به گزارش راه بهارستان، روح الله شریفی کارشناس حوزه خانواده با حضور در جمع پرسنل سازمان منطقه آزاد اروند؛ سه موضوع مهم خود شناسی، تربیت فرزند و ازدواج را مورد بحث و بررسی قرار داد. وی در این همایش که توسط حوزه خواهران بسیج کارمندی شهدای اروند برنامه ریزی شده بود، خود پنداره یا تصویر […]

به گزارش راه بهارستان، روح الله شریفی کارشناس حوزه خانواده با حضور در جمع پرسنل سازمان منطقه آزاد اروند؛ سه موضوع مهم خود شناسی، تربیت فرزند و ازدواج را مورد بحث و بررسی قرار داد.
وی در این همایش که توسط حوزه خواهران بسیج کارمندی شهدای اروند برنامه ریزی شده بود، خود پنداره یا تصویر و باور ذهنی هر فرد از خودش را در شکل گیری شخصیت افراد مهم ارزیابی کرد و تصریح کرد: شخصیت هر فرد، حال خوب و بد و ارتباطش با دیگران، بر اساس خود پنداره آن شکل می گیرد.
وی با تأکید بر اینکه چگونگی رفتار ما ریشه در نگاهمان نسبت به خودمان دارد، اذعان داشت: عکس العمل ما انسان ها در مقابل رویدادها، حال زندگی مان را تغییر می دهد. بعنوان مثال اگر کسی خوشبخت است؛ خوشبختی را انتخاب کرده و یا برعکس. باید بدانیم خوشبختی و بدبختی از بیرون به انسان ها داده نمی شود.
این کارشناس خانواده در بخش دیگری از سخنانش گفت: در ارتباط با تربیت فرزندان، اکثر والدین نیازهای خود را به آنها منتقل می کنند که یک رفتار اشتباه و غلط است و موجب تربیت ناصحیح می شود.
روح الله شریفی، خاطرنشان کرد: بعضی از والدین با توجه به رفتاری که در کودکی با خودشان شده، ‌ نظارت و مدیریت بیش از اندازه ای بر رفتار فرزندانشان دارند. این والدین رفتار بچه‌های خود را هدایت کرده، محل حضور آن‌ها را کنترل می‌کنند و بر زندگی اجتماعی آن‌ها نظارت بیش از اندازه دارند؛ به طور مثال اینکه چه ساعتی بیدار شوند، چه لباسی بپوشند، چه صبحانه ای بخورند و الی آخر…
این کارشناس خانواده ضمن اشاره به انتظارات زوجین پس از ازدواج از یکدیگر، باز هم بر نقش خود پنداره در نوع برخوردها اشاره کرد و گفت: بعضی از مشکلات زوجین پس از ازدواج به ناکامی های دوران کودکی و یا بزرگسالی پیش از ازدواج باز می گردد که انتظار برآوردن آنها را از شریک زندگی شان دارند که همین امر باعث بروز برخی از مشکلات می شود، از همین روی مثبت نگری در امر ازدواج بسیار مقوله مهمی است که باعث دوام ازدواج نیز می شود.

منبع منطقه آزاد اروند