سازمان آب و برق خوزستان؛ مهدی خواجه پور گفت: در این بازدید از دو حلقه چاه که درحال حاضر آب مورد نیاز نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی نیروگاه را تامین می کند بازدید شد و به منظور طرح توسعه نیروگاه به میزان ۵۰۰ مگاوات  یک جلسه در سالن جلسات این نیروگاه برگزار شد. مدیر امور آب منطقه […]

سازمان آب و برق خوزستان؛ مهدی خواجه پور گفت: در این بازدید از دو حلقه چاه که درحال حاضر آب مورد نیاز نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی نیروگاه را تامین می کند بازدید شد و به منظور طرح توسعه نیروگاه به میزان ۵۰۰ مگاوات  یک جلسه در سالن جلسات این نیروگاه برگزار شد.

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان بیان کرد: با عنایت به اینکه در گذشته با ۱۵۰ لیتر برثانیه موافقت اصولی برای تامین آب نیروگاه از طرف سازمان آب و برق خوزستان صادر شده بود، برای پیشرفت این پروژه هر نوع همکاری لازم برای احداث ایستگاه پمپاژ و اخذ پروانه بهره برداری از رودخانه مارون، برای شرکت غدیر خوزستان انجام خواهد شد.