به گزارش راه بهارستان: مدیر کل شیلات استان گفت: براساس گزارشات پژوهشکده میگوی استان بوشهر و مصوبه کمیته مدیریت صید استان، صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان هندیجان برای قایق های صیادی شهرستان هندیجان از ۱۳ مرداد ماه  و کلیه لنج های صیادی از ۱۵ مرداد تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام میشود. ابوعلی تعداد شناورهای […]

به گزارش راه بهارستان: مدیر کل شیلات استان گفت: براساس گزارشات پژوهشکده میگوی استان بوشهر و مصوبه کمیته مدیریت صید استان، صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان هندیجان برای قایق های صیادی شهرستان هندیجان از ۱۳ مرداد ماه  و کلیه لنج های صیادی از ۱۵ مرداد تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام میشود.

ابوعلی تعداد شناورهای صیادی استان را یک هزار و ۶۹۰ فروند اعلام کرد وافزود: به تفکیک یک هزار و ۷۰ فروندقایق و ۶۲۰ فروند لنج صیادی در مناطق ساحلی استان فعالیت می کنند.

وی خوزستان، یادآور شد: زمان مجوز صید هر سفر دریایی برای لنج ها ۷ روز و برای قایق ها ۳ روز در نظر گرفته شده است.

ابوعلی با تاکید بر لزوم سم پاشی شناور ها و تجهیز آنها به امکانات برودتی، سایبان و ادوات صید، افزود: صیادان می توانند پس از تجهیز شناورهای خود به دفاتر صید شیلات شهرستان ها مراجعه کرده و مجوز صید را اخذ نمایند.

وی اظهار داشت: هرگونه حمل و جابجایی میگو توسط شناورهای فاقد مجوز صید ممنوع است و همچنین شناورهای صیادی متقاضی صید میگو در تاریخ مذکور، باید در عمق بالای هشت متر از اندازه چشمه بدنه تور ۵۰ میلی متر و ساک تور ۳۵ میلی متر استفاده نمایند.

منبع روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان