طرح آبرسانی به ۴۴ روستای دشت آزادگان و هویزه با اجرای پروژه خط انتقال تامین آب تاسیسات امام علی(ع) به بهره برداری رسید. به گزارش راه بهارستان ، پروژه خطوط انتقال تامین آب تاسیسات امام علی (ع) و جنوب هویزه روز سه شنبه ۱۲ مردادماه با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان به بهره […]

طرح آبرسانی به ۴۴ روستای دشت آزادگان و هویزه با اجرای پروژه خط انتقال تامین آب تاسیسات امام علی(ع) به بهره برداری رسید.

به گزارش راه بهارستان ، پروژه خطوط انتقال تامین آب تاسیسات امام علی (ع) و جنوب هویزه روز سه شنبه ۱۲ مردادماه با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.

آب مورد نیاز روستاهای مذکور به صورت مستقیم از پروژه آبرسانی غدیر تامین شد.

این پروژه با اعتبار ۱۹.۵ میلیارد تومان در کمتر از دو ماه (۵۵ روز) اجرایی شد‌.

با بهره برداری از این پروژه آب شرب پایدار به میزان ۵۵ لیتر در ثانیه برای ۴۴ روستا با جمعیت ۲۵ هزار نفر تامین می شود.

در این پروژه ۸.۵ کیلومتر خط انتقال آب با لوله فایبرگلاس به قطر ۳۰میلیمتر اجرا شد.

با بهره برداری از این پروژه تنش آبی در ۴۴ روستا از مجموع ۷۰۲ روستای تحت تنش آبی در استان مرتفع شد.

منبع کاوش اخبار