سازمان آب و برق خوزستان، سید بهرام یوسف پور با اعلام این خبر گفت:در راستای ارتقاء کیفیت آب تولیدی تاسیسات آبرسانی مرغزار ، طی برنامه ریزی و هماهنگی های  انجام شده با معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان تعمیر اساسی فیلتر های شنی تصفیه خانه تاسیسات مذکور انجام شد. وی در ادامه افزود: تخلیه […]

سازمان آب و برق خوزستان، سید بهرام یوسف پور با اعلام این خبر گفت:در راستای ارتقاء کیفیت آب تولیدی تاسیسات آبرسانی مرغزار ، طی برنامه ریزی و هماهنگی های  انجام شده با معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان تعمیر اساسی فیلتر های شنی تصفیه خانه تاسیسات مذکور انجام شد.

وی در ادامه افزود: تخلیه ماسه، تعویض نازل  فیلتر ها، شستشوی مخازن و جایگزینی مجدد ماسه های دانه بندی شده مناسب ،از اقداماتی است که دراین راستا توسط پرسنل تعمیرات امور آبرسانی مرغزار انجام گردید.

معاون بهره برداری شرکت آب جنوب شرق اظهار داشت: فرآیند تعمیرات فیلتر شماره چهار تصفیه خانه مرغزار به اتمام رسیده و اقدامات اولیه جهت تعمیر اساسی فیلتر شماره ۶ نیز انجام پذیرفته است.

یوسف پور در پایان گفت: کلیه فیلتر های ۶ گانه این تاسیسات طی برنامه ریزی میان مدت تعمیر اساسی خواهند شد و با اتمام این عملیات آب با کیفیت بالاتر به مشترکین شهری و روستایی تحت پوشش تحویل می گردد.