به گزارش راه بهارستان: مهندس جباری بیان کرد : درراستای ساماندهی بازارعرضه سیمان طی دومرحله گشت مشترک باهمراهی وهمکاری اداره تعزیرات حکومتی از کارخانه تولیدی سیمان خورستان بازدید ،بازرسی ونظارت صورت پذیرفت. وی گفت : براساس بررسیهای لازم ورصد آمار واطلاعات مطالبه شده وبازدید میدانی از چرخه تولید کارخانه مذکور ونهایتا نتایج بدست آمده حاصل […]

به گزارش راه بهارستان: مهندس جباری بیان کرد : درراستای ساماندهی بازارعرضه سیمان طی دومرحله گشت مشترک باهمراهی وهمکاری اداره تعزیرات حکومتی از کارخانه تولیدی سیمان خورستان بازدید ،بازرسی ونظارت صورت پذیرفت.
وی گفت : براساس بررسیهای لازم ورصد آمار واطلاعات مطالبه شده وبازدید میدانی از چرخه تولید کارخانه مذکور ونهایتا نتایج بدست آمده حاصل از بازرسی ونظارت انجام شده پرونده تخلف احتکار به ارزش ۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل ۱۶ میلیاردو ۴۰۰ میلیون تومان محرز گردید
در ادامه معاونت بازرسی و نظارت سازمان صمت خوزستان اظهار کرد: پرونده شرکت سیمان خوزستان تشیکل و جهت صدور رای به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

منبع: روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان