تجمیع اطلاعات مالی سازمان های تابعه شهرداری اهواز      به گزارش راه بهارستان،با عنایت به اهمیت ساماندهی و یکپارچه سازی اطلاعات  مالی و درآمدی شهرداری اهواز، به منظور  ساماندهی اطلاعات و همچنین بهره وری بالاتر و برقراری ارتباط سرویس های بین سامانه ها پس از تامین زیر ساخت های مورد نیاز ، فرایند متمرکز […]

تجمیع اطلاعات مالی سازمان های تابعه شهرداری اهواز

     به گزارش راه بهارستان،با عنایت به اهمیت ساماندهی و یکپارچه سازی اطلاعات  مالی و درآمدی شهرداری اهواز، به منظور  ساماندهی اطلاعات و همچنین بهره وری بالاتر و برقراری ارتباط سرویس های بین سامانه ها پس از تامین زیر ساخت های مورد نیاز ، فرایند متمرکز سازی و انتقال اطلاعات مالی سازمانهای تابعه شهرداری اهواز آغاز  شد.

برپایه این گزارش از جمله مزایای متمرکز سازی می توان به  امکان مدیریت بهتر فرآیند های پشتیبان گیری اطلاعات ، حفاظت بهتر از داده های مالی، متمرکز سازی و سهولت در تسریع  اخذ گزارشات تجمیعی، فراهم شدن مقدمات به منظور تجمیع ساختار کدینگ تجمیعی و بهبود ساختارهای مالی و درآمدی  اشاره کرد .

منبع  اداره ارتباطات سازمان فاوا