فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا خوزستان گفت: مدیران دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت مصوبه دورکاری در ادارات بر اساس رنگ بندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت هستند. به گزارش کشاورزی پرس، ولی اله حیاتی بامداد یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: با توجه به وضعیت قرمز استان، تمام محدودیت های کرونایی به […]

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا خوزستان گفت: مدیران دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت مصوبه دورکاری در ادارات بر اساس رنگ بندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت هستند.

به گزارش کشاورزی پرس، ولی اله حیاتی بامداد یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: با توجه به وضعیت قرمز استان، تمام محدودیت های کرونایی به ویژه  دورکاری کارکنان در شهرهای قرمز و نارنجی اجرایی می شود.

وی افزود: افرادی از سوی اداره کل بازرسی استانداری به طور روزانه از دستگاه ها و سازمان ها سرکشی می کنند و اگر نحوه حضور کارکنان بر اساس اعلام رنگ بندی نباشد قطعا با آن دستگاه ها برخورد قانونی صورت می گیرد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا خوزستان گفت: تمام محدودیت های کرونایی بر اساس رنگ بندی در شهرهای قرمز و نارنجی به قوت خود باقی  است. همچنین ورودی و خروجی شهرستان ها، کنترل های شبانه و محدودیت فعالیت اصناف بر اساس رنگ بندی شهرها اعمال می شود.

به نوشته ایرنا، وی افزود: مردم می توانند تخلفات سازمان ها و دستگاه های اجرایی را از طریق سامانه اداره کل بازرسی استانداری گزارش دهند تا نسبت به این موضوع اقدام شود.

بر اساس مصوبه ستاد کرونا، فعالیت کارکنان در شهرستان های قرمز با یک سوم ظرفیت است همچنین دستگاه های اجرایی در شهرهای نارنجی و زرد با یک دوم و ۲ سوم ظرفیت خود مجاز به فعالیت هستند.

در حال حاضر ۱۷ شهرستان خوزستان در وضعیت قرمز، پنج شهرستان نارنجی و پنج شهرستان زرد کرونایی هستند.

منبع کاوش اخبار