به گزارش راه بهارستان ، پوریا راهنورد مدیر منطقه گفت : استفاده از آبیاری قطره ای در پارکها و فضاهای سبز منطقه یکی از راهکارهای بهینه در صرفه جویی و مدیریت مصرف صحیح آب می باشد و به همین منظور این شهرداری اقدام به نصب لوله جهت آبیاری قطره ای در مسیر بلوار علوی کرده است.

راهنورد افزود: در راستای نگهداری بهینه از فضاهای سبز شهری و همچنین صرفه جویی در مصرف آب و جداسازی آب خام از آب شرب و ارتقاء و توسعه شبکه آبیاری فضای سبز، عملیات لوله گذاری جهت آبیاری قطره ای در فضای سبز منطقه انجام شده است .

وی ادامه داد:  عملیات لوله گذاری سیستم آبیاری قطره ای در بلوارعلوی طول پروژه آبرسانی آب خام  ۱۰۰۰ متر طول دارد که از میدان علوی تا انتهای آیلند وسط بلوار علوی با برش آسفالت جهت لوله انتظار بطول ۵۰متر، حفاری مسیر لوله ۴۰۰متر لوله گذاری ، لوله پلی اتیلن ۲اینچ ۲۰۰متر

و خاکریزی طول مسیر ۲۰۰متر به منظور حفظ فضاهای سبز و ایجاد سرزندگی و نشاط در چهره شهر و جلوگیری از مصرف بی رویه آب در حال اجرا  است. 

منبع

اداره ارتباطات شهرداری منطقه چهار