به گزارش راه بهارستان، “ارسلان غمگین” در حاشیه چهارمین نشست شورای هماهنگی دستگاه های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خوزستان گفت: بعد از ادغام سه وزارت خانه رفاه، تعاون و کار و امور اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل گرفت که ۱۰ دستگاه اجرایی در خوزستان شامل این وزارت خانه […]

به گزارش راه بهارستان، “ارسلان غمگین” در حاشیه چهارمین نشست شورای هماهنگی دستگاه های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خوزستان گفت: بعد از ادغام سه وزارت خانه رفاه، تعاون و کار و امور اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل گرفت که ۱۰ دستگاه اجرایی در خوزستان شامل این وزارت خانه می شود.
رییس شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه های اجرایی حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در استان افزود: بهزیستی، تامین اجتماعی، فنی و حرفه ای، صندوق بازنشستگی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، بانک توسعه تعاون، رفاه کارگران و صندوق کار آفرین امید،صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر ،صندوق ضمانت تعاون  از جمله این دستگاه های اجرایی هستند که با موضوع ها و ماموریت های مختلف در سطح استان درحال فعالیت اند.
او گفت: برای این که هم افزایی و انسجام کاری بیش تری داشته باشیم شورایی با عنوان هماهنگی مدیران کل حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل داده ایم و ماهانه این نشست ها برگزار می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان برگزاری این نشست ها را در حوزه بیمه، درمان، آموزش های مهارتی سازمان فنی و حرفه ای، حمایت از مددجویان حوزه بهزیستی، تامین اجتماعی، حوزه آسیب های اجتماعی اعلام کرد و گفت: امروز درباره حوزه آسیب های اجتماعی صحبت هایی شد و بر ضرورت تشکیل کمیته آسیب های اجتماعی با موضوع هایی مانند حاشیه نشینی، مبارزه با فقر و توانمندی، مقابل با مصرف مواد مخدر و حمایت از معتادان بهبود یافته تاکید شد.
همچنین در این شورا ما به دنبال کاهش نگرانی هاو رنج های مردم هستیم تا با تمام ظرفیت موجود در رفع مشکل ایشان اقدام کنیم.
غمگین با اشاره به سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها  گفت: ما برای تحقق شعار سال و منویات رهبر عزیز به جد پیگیری های لازم را انجام داده ایم و این یک وظیفه قانونی و شرعی است که از همه ابزارهای دستگاه های این شورا برای اثربخشی در این مقوله استفاده کنیم.
منبع روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان