محمدرضا فاتحی اظهار داشت: بحران آب نباید پس از فروکاهش عطش مردم، به فراموشی سپرده شود و نیاز به مدیریت پایدار در بخش آب در کشور و به ویژه در خوزستان داریم. به گزارش راه بهارستان وی افزود: در بخش آبی خوزستان بیش از آنکه از کم آبی رنج ببریم، از ضعف مدیریت کلان رنج […]

محمدرضا فاتحی اظهار داشت: بحران آب نباید پس از فروکاهش عطش مردم، به فراموشی سپرده شود و نیاز به مدیریت پایدار در بخش آب در کشور و به ویژه در خوزستان داریم.

به گزارش راه بهارستان وی افزود: در بخش آبی خوزستان بیش از آنکه از کم آبی رنج ببریم، از ضعف مدیریت کلان رنج می بریم و نیاز است در زمینه سدسازی، مدیریت سد و انتقال آب کلانگری صورت گرفته و تصمیمات مقطعی وبخشی نباشد.

متخصص حوزه آب در موضوع تنش آبی در خوزستان تاکید کرد: اگر حقابه طبیعی رودخانه ها  و تالاب های تامین نشود، اکوسیستم خوزستان در بخش جانوری و گیاهی دچار آسیب های خواهد شد که قابل جبران نیست و ممکن است این ذخایر عظیم را برای همیشه از دست دهیم.

وی درباره مدیریت تالاب هورالعظیم تصریح کرد: در این زمینه باید هم در بخش فعالیت نفتی به قوانین زیست محیطی احترام بگذاریم و هم اینکه با کشور عراق نیز برای مدیریت این مجموعه مهم آبی ارتباط بین‌المللی داشته باشیم.

فاتحی گفت: در بخش آب و کشاورزی و محیط زیست نیاز به یک هم افزایی و ارتباط ارگانیک است تا با اولویت آب شرب، حقوق هر ۳ بخش رعایت شده و مانع از آسیب به محیط زیست و کشاورزی مردم بومی نیز حفظ شود.

این متخصص حوزه آب تاکید کرد: آب پشت سدهای خوزستان در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد و اگر تامین نشود و از بارندگی های پاییزی پرنشود، ممکن است با چالش روبه‌رو شویم که نیاز است از الان تدبیر شود.

منبع تسنیم