ن و القلم و ما یسطرون روز خبرنگار، روز ارج نهادن به قهرمانان عرصه‌ی آگاهی و شفافیت است. روز گرامیداشت تلاش‌ها و فداکاری‌های عزیزانی‌ است که به ویژه در سالیان اخیر، در جنگ نابرابر تحریم‌ها علیه ملت ایران، پیشقراول اطلاع‌رسانی دستاوردهای استقلال صنعتی کشور بودند و در آوردگاه همه‌گیری ویروس کرونا نیز، در عرصه‌ی ارزشمند […]

ن و القلم و ما یسطرون

روز خبرنگار، روز ارج نهادن به قهرمانان عرصه‌ی آگاهی و شفافیت است. روز گرامیداشت تلاش‌ها و فداکاری‌های عزیزانی‌ است که به ویژه در سالیان اخیر، در جنگ نابرابر تحریم‌ها علیه ملت ایران، پیشقراول اطلاع‌رسانی دستاوردهای استقلال صنعتی کشور بودند و در آوردگاه همه‌گیری ویروس کرونا نیز، در عرصه‌ی ارزشمند آموزش‌های عمومی و ثبت دلاوری‌های مردان و زنان خطوط مقدم درمان و تولید، از جان مایه گذاشتند.

صنعت نفت به عنوان خاستگاه روابط عمومی و خبرنگاری صنعتی در ایران، همواره پیوندی ناگسستنی با خبرنگاران، جراید و اصحاب‌رسانه داشته است و در مسیر سخت توسعه‌ی پایدار ایران، این بزرگواران را همکاران بلافصل خود می‌شمارد.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ صنعت نفت و مناطق نفت‌خیز جنوب، فرارسیدن روز خبرنگار را شادباش عرض نموده، تندرستی و پیروزی همه خبرنگاران جوینده‌ی حقیقت و دغدغه‌مند توسعه ایران را از درگاه خداوند منّان خواستارم.

احمد محمدی

مدیرعامل

۱۷ مرداد ۱۴۰۰