رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: تمامی مسیرهای منمتهی به سودآوری برای قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر باید مسدود شود. به گزارش راه بهارستان، حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی در جلسه آسیب شناسی و بررسی روند مبارزه با مواد مخدر، گفت: موانع و مشکلاتی که در مسیر مبارزه تاثیر گذار با مواد مخدر […]

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: تمامی مسیرهای منمتهی به سودآوری برای قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر باید مسدود شود.
به گزارش راه بهارستان، حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی در جلسه آسیب شناسی و بررسی روند مبارزه با مواد مخدر، گفت: موانع و مشکلاتی که در مسیر مبارزه تاثیر گذار با مواد مخدر وجود دارد باید در اسرع وقت مرتفع شوند و برای رسیدن به این هدف ضروری است که همه دستگاه ها در کنار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باشند.
وی افزود: عواملی از جمله مصادره اموال قاچاقچیان و رفع موانع موجود در برخورد جدی با فروش و توزیع مواد مخدر می تواند اثر بخشی فراوانی در کاهش قاچاق و توزیع مواد مخدر داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی اظهار کرد: پرونده های قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر باید در اسرع وقت و خارج از نوبت رسیدگی و اشد مجازات برای مجرمان اینگونه پرونده ها در نظر گرفته شود.
وی افزود: مرتکبین سرقت های خرد نیز بیشتر معتادان متجاهر هستند که اگر این افراد در محلی مناسب نگهداری شوند، آمار سرقت های خرد کاهش پیدا می کند.
رئیس کل دادگستری خوزستان در ادامه با اشاره به تلاش دستگاه قضایی خوزستان برای ساخت مکان نگهداری معتادان متجاهر و باز پروری آنان، گفت: دستگاه قضایی خوزستان در تلاش است با کمک سایر دستگاه ها مکانی را برای نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر در نظر بگیرد و با برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب و آموزش های لازم برای یادگیری و حرفه آموزی آنان، زمینه های اشتغال بعد از ترک مواد مخدر را فراهم کند.
در این جلسه حاضرین به ارائه پیشنهادات، نظرات و دیدگاه های خود در خصوص برنامه ها و راهکاراهای مناسب در جهت مبارزه مواد مخدر پرداختند.

منبع روابط عمومی دادگستری خوزستان