به گزارش راه بهارستان،بهمئی رییس بسیج رسانه خوزستان ضمن تبریک روز خبرنگار و‌ تشکر ویژه از اصحاب رسانه استان خوزستان، بیان داشت: جایگاه اصحاب رسانه در حوزه کاری استان بزرگ و کلیدی است. وی در ادامه گفت: از مسئولین و نهادهایی همچون مدیرکل سازمان ارشاد اسلامی استان خوزستان، اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان، رییس […]

به گزارش راه بهارستان،بهمئی رییس بسیج رسانه خوزستان ضمن تبریک روز خبرنگار و‌ تشکر ویژه از اصحاب رسانه استان خوزستان، بیان داشت: جایگاه اصحاب رسانه در حوزه کاری استان بزرگ و کلیدی است.

وی در ادامه گفت: از مسئولین و نهادهایی همچون مدیرکل سازمان ارشاد اسلامی استان خوزستان، اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان، رییس خانه مطبوعات استان که فعالیت های بی سابقه و درخشانی در زمینع رفع موانع فعالیت های رسانه ها داشته اند، تقدیر می کنیم.

بهمئی گفت: بحث معیشت و بیمه خبرنگاران یک مشکلی است که همیشه در حال پیگری هستیم, ولی این  مشکلی است که اصحاب رسانه سراسر کشور از آن گلایه دارند و انتظار می رود تلاش بیشتری برای به ثمر نشستن این پیگیری ها و حل مشکلات از سوی مرکز انجام شود. 

مسئول بسیج رسانه استان خوزستان، اظهار داشت: طرحی نوشته ایم با عنوان  ساماندهی، شفافیت و حمایت از فعالیت مدیریت شهری اهواز، که با مصوبات و بندهای موجود این طرح بتواند خدمات رسانه ها را مورد حمایت قرار دهد.

بهمئی خطاب به استاندار خوزستان، بیان داشت: رسانه ها در همه بحران های پیش آمده استان خوزستان از جمله سیل، کرونا، تنش های آبی همواره حضور پررنگ داشته اند و همچون یک سرباز فعالیت می کنند نیاز به حمایت و تشکر ویژه دارند.