به گزارش راه بهارستان؛همایش مردمی تجلیل از خبرنگاران، نویسندگان و عکاس همکار پایگاه خبری عصر ماخوزستان و هفته نامه بیان با پیام آیت الله فرحانی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و سخنرانی دکتر خالد لویمی استاد حوزه رسانه در حال برگزاری است. ادامه دارد

به گزارش راه بهارستان؛همایش مردمی تجلیل از خبرنگاران، نویسندگان و عکاس همکار پایگاه خبری عصر ماخوزستان و هفته نامه بیان با پیام آیت الله فرحانی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و سخنرانی دکتر خالد لویمی استاد حوزه رسانه در حال برگزاری است.

ادامه دارد