علیرضا عالی پور سرپرست شهرداری کلانشهر اهواز در نشستی با مدیر کل امور مالیاتی خوزستان از زحمات مدیریت و کارکنان اداره کل امور مالیاتی در پرداخت به موقع عوارض ارزش افزوده به شهرداری اهواز قدردانی کرد. به گزارش راه بهارستان عالیپور در این دیدار گفت: شهرداری اهواز در ماه بیش از یکصد میلیارد تومان به […]

علیرضا عالی پور سرپرست شهرداری کلانشهر اهواز در نشستی با مدیر کل امور مالیاتی خوزستان از زحمات مدیریت و کارکنان اداره کل امور مالیاتی در پرداخت به موقع عوارض ارزش افزوده به شهرداری اهواز قدردانی کرد.

به گزارش راه بهارستان عالیپور در این دیدار گفت: شهرداری اهواز در ماه بیش از یکصد میلیارد تومان به کارکنان این مجموعه حقوق پرداخت می نماید که بخش قابل توجهی از این پرداخت حقوق توسط اداره کل امور مالیاتی خوزستان انجام میشود

وی در ادامه گفت: شهرداری اهواز توجه بیشتر دولت و مدیران کلان را می طلبد که امیدواریم دولت جدید نگاه جدی برای توسعه استان و کلان شهر اهواز تدوین نماید
در ادامه این دیدار ارزانی بیرگانی مدیر کل امور مالیاتی خوزستان تاکید کرد: هدف امور مالیاتی در پرداخت سهم ارزش افزوده به شهرداری های استان ایجاد بستر پروژه ها ی عمرانی .، آبادانی و در نهایت پرداخت به موقع حقوق کارکنان شهرداری ها بشمار می رود.

منبع شهرداری اهواز