به گزارش راه بهارستان،باقری، رئیس اداره صمت باغملک در خصوص قیمت مرغ و برخورد با گرانفروشان گفت: خرید مرغ زنده درب مرغداری با قیمت ۲۴ هزار تومان، مرغ کشتار روز درب کشتارگاه ۳۳ هزار تومان و قیمت مصرف کننده ۳۴ هزار تومان مصوب شد. او با اشاره به اینکه بر همین اساس کشتارگاه‌های مرغ تا […]

به گزارش راه بهارستان،باقری، رئیس اداره صمت باغملک در خصوص قیمت مرغ و برخورد با گرانفروشان گفت: خرید مرغ زنده درب مرغداری با قیمت ۲۴ هزار تومان، مرغ کشتار روز درب کشتارگاه ۳۳ هزار تومان و قیمت مصرف کننده ۳۴ هزار تومان مصوب شد.

او با اشاره به اینکه بر همین اساس کشتارگاه‌های مرغ تا تثبیت قیمت‌های فوق در خوزستان تعطیل شدند، افزود: عاملین خرید مرغ زنده حق خرید مرغ زنده بالاتر از ۲۴ هزار تومان از مرغداری‌ها را ندارند و در صورت هر گونه تخلف از سوی مرغداران، عاملین کشتار و واحد‌های صنفی مرغ کشتار روز در شهرستان با متخلفین برخورد قانونی و مشمول جریمه خواهند شد.

باقری بیان داشت: در شهرستان‌های فاقد کشتارگاه، قیمت مصرف کننده مرغ کشتار روز حداکثر ۳۵ هزار تومان است و عاملین مرغ کشتار و واحد‌های صنفی مرغ کشتار روز در شهرستان قیمت‌های فوق را مد نظر قرار دهند.

منبع باشگاه خبرنگاران جوان