به گزارش راه بهارستان،جباری معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت اعلام کرد: که در چهار ماهه اول سال جاری ۱۱۰۱۱ بازرسی از مواد پروتئینی (گوشت قرمز. گوشت مرغ.تخم مرغ)صورت گرفته است. جباری معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت اعلام کرد: که در چهار ماهه اول سال جاری ۱۱۰۱۱ بازرسی از مواد پروتئینی (گوشت قرمز. گوشت […]

به گزارش راه بهارستان،جباری معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت اعلام کرد: که در چهار ماهه اول سال جاری ۱۱۰۱۱ بازرسی از مواد پروتئینی (گوشت قرمز. گوشت مرغ.تخم مرغ)صورت گرفته است.

جباری معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت اعلام کرد: که در چهار ماهه اول سال جاری ۱۱۰۱۱ بازرسی از مواد پروتئینی (گوشت قرمز. گوشت مرغ.تخم مرغ)صورت گرفته است.
وی گفت: تعداد پرونده‌های تخلفات کشف شده ۵۵۰ فقره بوده که ارزش ریالی آنها ۳۴۸۷۵۷۹۰۰۵۶۰می باشد.
‌معاون بازرسی گفت: این پرونده ها جهت صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال می گردند.

منبع: روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان