به گزارش راه بهارستان، مهدی خواجه پور میزان رهاسازی آب از این سد را ٣٠ مترمکعب بر ثانیه و به صورت پلکانی عنوان کرد و گفت: اهالی روستا‌های پایین دست این سد در خوزستان باید هنگام رهاسازی آب از بستر و حریم رودخانه خیرآباد و زهره فاصله بگیرند. وی با بیان اینکه ٨٨ درصد از ظرفیت سد […]

به گزارش راه بهارستان، مهدی خواجه پور میزان رهاسازی آب از این سد را ٣٠ مترمکعب بر ثانیه و به صورت پلکانی عنوان کرد و گفت: اهالی روستا‌های پایین دست این سد در خوزستان باید هنگام رهاسازی آب از بستر و حریم رودخانه خیرآباد و زهره فاصله بگیرند.
وی با بیان اینکه ٨٨ درصد از ظرفیت سد مخزنی کوثر در حال حاضر پر است، اظهار داشت: رهاسازی آب از این سد به منظور بهبود کیفیت آب رودخانه زهره در خوزستان برای شرب مردم و احشام آن‌ها انجام می‌شود.
خواجه پور تراز حداکثر این سد بتنی را ۶٢۵ متر از سطح دریا و تراز کنونی آن ۶٢٠/۵٣ متر عنوان کرد و ادامه داد: حجم حداکثر مخزن ۵۴٧ میلیون متر مکعب، حجم فعلی مخزن ۴٨٢ میلیون متر مکعب، حجم مفید سد ٣٩٢ میلیون متر مکعب، حجم مرده سد ٩٠ میلیون متر مکعب، دبی ورودی ۵.۷ متر مکعب بر ثانیه و دبی خروجی در حال حاضر ١٠ مترمکعب بر ثانیه است.
سد کوثر بر روی رودخانه خیرآباد در تنگه پادوک احداث شده است و رودخانه خیرآباد از رود‌های شاه بهرام و دهدشت به وجود می‌آید.
منبع خبرگزاری صدا وسیما