فرهاد سلطانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به ظرفیت محدود تخت‌های بیمارستانی گفت: اغلب بیمارستان‌های اهواز به بیماران کرونایی اختصاص یافته است و با توجه به ازدحام بیماران در اورژانس بیمارستان ها، از مردم درخواست داریم که در برابر بیماری احساس مسئولیت کنند. او بیان داشت: آمار صعودی بیماری در خوزستان طی یک […]

فرهاد سلطانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به ظرفیت محدود تخت‌های بیمارستانی گفت: اغلب بیمارستان‌های اهواز به بیماران کرونایی اختصاص یافته است و با توجه به ازدحام بیماران در اورژانس بیمارستان ها، از مردم درخواست داریم که در برابر بیماری احساس مسئولیت کنند.

او بیان داشت: آمار صعودی بیماری در خوزستان طی یک هفته اخیر نگران کننده داست و اکنون بیمارستان سلامت که بیماران روان پزشکی را پذیرش کرده، بیمارستان بقایی ۲ بیماران سرطانی را پوشش می‌دهد و بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی که شرایط خاص خود را دارد.

سلطانی با بیان اینکه مردم حداقل تا ۲ سه ماه آینده که واکسیناسیون به هدف نهایی خود یعنی واکسینه کردن بیشتر افراد نزدیک می‌شود نکات بهداشتی را رعایت کنند، افزود: تمام بیمارستان‌های درگیر استان با حداکثر توان در حال خدمات دهی به بیماران کرونایی هستند و امیدواریم با همراهی و همکاری مردم هر چه زودتر این بیماری را مدیریت کنیم.