دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان از تخریب یک ساختمان غیرمجاز در این شهرستان خبر داد. رحمان بن سعید در گفتگو با روابط عمومی دادگستری خوزستان، گفت: این ملک در مسیل رودخانه فصلی احداث شده بود و چندبار به صاحبان ملک برای تخلیه و تخریب ساختمان هشدار داده شده بود. وی افزود: با بررسی پرونده در […]

دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان از تخریب یک ساختمان غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
رحمان بن سعید در گفتگو با روابط عمومی دادگستری خوزستان، گفت: این ملک در مسیل رودخانه فصلی احداث شده بود و چندبار به صاحبان ملک برای تخلیه و تخریب ساختمان هشدار داده شده بود.
وی افزود: با بررسی پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، رای تخریب برای ساختمان مذکور و برخورد با متخلفان صادر شد.
بن سعید گفت: متهم چند بار مانع از اجرای حکم توسط ماموران شد اما با توجه به لزوم اجرای قانون و پیشگیری از خطرات ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز، سرانجام این حکم قاطعانه اجرا شد.
وی ادامه داد: همچنین پرونده کیفری در این خصوص تشکیل و کیفرخواست برای دو متهم پرونده صادر شده است.