سازمان آب و برق خوزستان؛ حمید رضا درافشان گفت: در پی کاهش شدید فشار آب در خط لوله RPl_1  ناحیه عمرانی حفار شرقی‌ و کسب اطلاع از طریق واحد بهره برداری حوزه، بازدید های میدانی انجام شد. وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده علت کاهش شدید فشار آب  ایجاد شکستگی در قسمت سه راهی […]

سازمان آب و برق خوزستان؛ حمید رضا درافشان گفت: در پی کاهش شدید فشار آب در خط لوله RPl_1  ناحیه عمرانی حفار شرقی‌ و کسب اطلاع از طریق واحد بهره برداری حوزه، بازدید های میدانی انجام شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده علت کاهش شدید فشار آب  ایجاد شکستگی در قسمت سه راهی نافی آبگیر تشخیص داده شد.

مدیر امور اجرایی و نظارت شرکت آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد: بر همین اساس بلافاصله ضمن انجام هماهنگی های لازم جهت تهیه ماشین آلات و سایر اقلام مورد نیاز، اکیپ تعمیرات خط لوله و شبکه با مراجعه به محل و انجام مراحل حفاری، نسبت به ترمیم و اصلاح شکستگی های خط لوله اقدام نمود .