به گزارش راه بهارستان، در این نشست که سه‌شنبه ۱۹ مردادماه با حضور مدیرگروه مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه شهید چمران اهواز، معاون صنعت موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر، معاون صنعت و مدیران کشت و صنعت حکیم فارابی برگزار شد، روش‌های بازدارنده از خوردگی لوله‌ها و مخازن کارخانه شکر مورد بررسی و تبادل نظر […]

به گزارش راه بهارستان، در این نشست که سه‌شنبه ۱۹ مردادماه با حضور مدیرگروه مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه شهید چمران اهواز، معاون صنعت موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر، معاون صنعت و مدیران کشت و صنعت حکیم فارابی برگزار شد، روش‌های بازدارنده از خوردگی لوله‌ها و مخازن کارخانه شکر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

بهره گیری از دانش، ایده و خلاقیت شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپی از جمله اهداف برگزاری این نشست ها در صنعت توسعه نیشکر است.

شرکت های دانش‌بنیان با ارائه راهکار و طرح‌های تخصصی می‌توانند نقش موثری در ارتباطی دو سویه با صنعت نیشکر ایجاد کنند.

برگزاری اولین تور استارت‌آپی صنعت نیشکر در مهرماه سال گذشته، زمینه را برای ورود شرکت های دانش‌بنیان و استارت‌آپی در دو حوزه صنعت، کشاورزی و همچنین صنایع پایین دستی فراهم کرده است.

منبع توسعه نیشکر