سازمان آب و برق خوزستان؛ سید بهرام یوسف پور گفت: با توجه به بارانهای سیل آسا چند روز گذشته در ارتفاعات زاگرس و ورود سیلاب و روان آبها به دریاچه سد و همچنین کاهش ارتفاع آب در پشت سد به دلیل تولید برق، باعث آن شد تا دبی ورودی آب به تاسیسات آبرسانی شهید بهنام […]

 سازمان آب و برق خوزستان؛ سید بهرام یوسف پور گفت: با توجه به بارانهای سیل آسا چند روز گذشته در ارتفاعات زاگرس و ورود سیلاب و روان آبها به دریاچه سد و همچنین کاهش ارتفاع آب در پشت سد به دلیل تولید برق، باعث آن شد تا دبی ورودی آب به تاسیسات آبرسانی شهید بهنام محمدی  کاهش چشمگیری داشته باشد و در مواقعی قطع گردد.

معاون بهره برداری شرکت آب جنوب شرق بیان کرد: طی دو روز گذشته تمام امکانات شرکت بسیج شده اند تا تحت نظارت دفتر نظارت معاونت فنی و مهندسی این مشکل را بر طرف نموده تا اختلالی در آبرسانی به شهرستان مسجد سلیمان ایجاد نگردد.

لازم به ذکر است درفاز اول این عملیات سطح دریچه پاکسازی شده و گروهای عملیاتی در حال پاکسازی قسمتهای زیرین درچه ورودی می باشند.