در پی عملیات گشت و کنترل آبی در منطقه حفاظت شده تالاب هور العظیم و پس از کشف مخفیگاه صیادان غیر مجاز ماهی تعداد سه دستگاه موتور برق (ژنراتور) و سه دستگاه الکتروشوکر به همراه سایر ادوات صید کشف و ضبط گردید. محمد ساکی رئیس اداره حفاظت محیط زیست هویزه با بیان این خبر اظهار […]

در پی عملیات گشت و کنترل آبی در منطقه حفاظت شده تالاب هور العظیم و پس از کشف مخفیگاه صیادان غیر مجاز ماهی تعداد سه دستگاه موتور برق (ژنراتور) و سه دستگاه الکتروشوکر به همراه سایر ادوات صید کشف و ضبط گردید.
محمد ساکی رئیس اداره حفاظت محیط زیست هویزه با بیان این خبر اظهار داشت: یگان حفاظت تالاب هورالعظیم در تاریخ ۲۱ مرداد ماه طی یک عملیات گشت کنترل آبی در هورالعظیم جهت جلوگیری از تخلفات صیدماهی با ادوات ممنوعه برق پس از شناسایی مخفیگاه متخلفین، تعداد سه دستگاه ژنراتور برق سه دستگاه الکتروشوکر وادوات ممنوعه دیگر کشف وضبط گردید.