ترکیب هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان مشخص شد. به گزارش راه بهارستان، هیات مدیره باشگاه فولاد خوزستان ظهر امروز تشکیل جلسه داد و بر این اساس اعضای پنج نفره آن به ترتیب زیر مشخص شد: ۱) دکتر اسماعیل گودرزی (رئیس هیات مدیره) ۲) اسماعیل گودرزی (نایب رئیس و عضو) ۳) حمید رضا گرشاسبی […]

ترکیب هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان مشخص شد.
به گزارش راه بهارستان، هیات مدیره باشگاه فولاد خوزستان ظهر امروز تشکیل جلسه داد و بر این اساس اعضای پنج نفره آن به ترتیب زیر مشخص شد:
۱) دکتر اسماعیل گودرزی (رئیس هیات مدیره)
۲) اسماعیل گودرزی (نایب رئیس و عضو)
۳) حمید رضا گرشاسبی (مدیرعامل و عضو)
۴) حبیب الله رضایی (عضو)
۵) جواد مقدسی (عضو)

گفتنی است، حمیدرضا گرشاسبی، حبیب الله رضایی و جواد مقدسی سه عضو جدید هیات مدیره باشگاه فولاد خوزستان می باشند.

منبع فولاد خوزستان